HƯỚNG DẪN

Bạn có thể chọn phụ kiện theo ý muốn bằng cách click vào menu bên dưới “Xem phụ kiện”, sau đó thêm hoặc loại bỏ khỏi danh sách bộ phụ kiện. Bạn cũng có thể thử ghép bộ phụ kiện đã lựa chọn với các màu ngoại thất xe thông qua menu “Chọn màu”. Sử dụng con trỏ hoặc các tab cuộn để xoay và xem xe Colorado từ nhiều góc độ với gói phụ kiện và màu sắc đã chọn.

Close Menu